روستای نامیله ملایر(NAMILEH VILLAGE )

تاریخچه واخبارروزانه روستای نامیله

با سلام 

نوروز 1394رابه شما تبریک میگویم انشاله که سالی پراز موفقیت وبهروزی درپیش داشته باشیم با نگاهی به سالهای گذشته می بینیم که عمر ما بسرعت درحال گذر است وتنها چیزی که ازما باقی می ماند خوبی است بیاییم درسال جدیدشیوه زندگیمان را تغییر دهیم .بیایید درسال جدید خوبتراز گذشته باشیم .

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 8:15  توسط فرهادفیضی  | 

طایفه های نامیله

باسلام خدمت همه نامیله ای ها در جای جای دنیا

طبق شواهدموجود وگفته های بزرگان حاضر و درگذشته ،وطبق آثاربدست آمده از تپه تاریخی نامیله روستای نامیله درابتدا درتپه نامیله شکل گرفته است این تپه همراه باآسیاب قدیمی پشت آن نشان ازآبادی این منطقه درگذشته های بسیار دور دارد . پس از ویرانی این آبادی باردیگر نامیله درجای فعلی (محله بالا)درکنار جوی آب سنگ آباد(شترگلو)شکل گرفت که خرابه های آن تاسالهای گذشته طبق گفته های بزرگان وجود داشته که ازجمله آن حمام قدیمی وخرابه که درجای خانه فعلی مرحوم مشهدی مرادحسین روزبهانی بوده که آب آن ازجوی سنگ آباد وفاضلاب آن به رودخانه پایین دست آن میریخته است .سپس آنجا نیز به دلایلی نامعلوم خراب شده است . درآخرین بارنامیله درحدود 150تا200سال پیش درجای فعلی توسط شخصی به نام علی کرم شکل گرفته است که تنها اثر بجا مانده ازآن دوران حمام  عمومی است که تا سالهای گذشته دایر بود ولی درحال حاضر درحال ویرانی است .علت نامگذاری نامیله هم به این دلیل است که ملک نامیله درگذشته که ملایر رونق نداشته وسامن که به عنوان یک مرکز محسوب میشد بخشی ازملک سامن بوده وفاصله نامیله تا سامن 9میل آن زمان بوده است به این دلیل 9میله وبعدا نامیله شده است .

از طوایف ساکن نامیله در دوره های آبادی گذشته اخباری دردسترس نیست  ولی درآخرین شکل گیری (نامیله کنونی) طایفه های حاجی نامیله .،تاجعلی، نوردی وتقیءی (تقوی)ازنخستین طایفه های نامیله کنونی اند که آنهانیز بنابرگفته گذشتگان مهاجر بوده مثلا طایفه نوردی ازسامن طایفه تاجعلی منتسب به تاشعالی وازایل بختیاری وطایفه تقوی از اردکلو  تنها طایفه حاجی نامیله منسوب به نامیله بوده که تاکنون اطلاعی ازاینکه منتسب به کدام منطقه هستند نیست .طوایف دیگر همگی به نوعی از حدود150 سال به بعد به نامیله مهاجرت نمودند که درمراحل بعدی به تفصیل به آنها خواهم پرداخت. 

+ نوشته شده در  جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:24  توسط فرهادفیضی  | 

ایام اربعین حسینی تسلیت باد

به نام خدا

باسلام خدمت همه دوستان امیدواریم که حال همگی شما خوب باشد ایام اربعین رابه شما تسلیت عرض می نماییم .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ساعت 17:32  توسط فرهادفیضی  | 

تقدیروتشکر

باسلام خدمت آقایان :خاکپور .خیراندیش .تابش  و ولیزاده

ازاینکه سری به وب لاگ ما زدید ونظرات ارزشمند خودراابراز نمودید تشکرمیکنیم .

ضمن تشکرویژه ازآقای خاکپور(نماینده اسبق ملایر)درخواست داریم درصورت امکان منبعی که ازآن

تاریخچه نامیله بصورت مستندبه ۷۰۰سال می رسد رابه مامعرفی نمایند.که مطمئنا اطلاعات باارزشی از آن قابل استفاده خواهدبود.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۳ساعت 11:46  توسط فرهادفیضی  | 

سلام 

نوروز ۹۳مبارک درآستانه سال جدیدامیدواریم که همیشه سلامت وموفق باشید.همانطورکه میدانیم سلامتی وامنیت ۲نعمتی هستندکه تازمانی که ازماگرفته نشوند ما قدروارزش آنهارانمی دانیم با نگاهی به اطرافمان به راحتی متوجه می شویم که درمیان فامیل وآشنایان چه تعدادنفرات درسال قبل سالم ودرقیدحیات بودند که حالا یابیمار وناسالمند ویا ازدنیارفته اند .طبق گزارشهای دریافتی ازجامعه پزشکان علت اصلی بیماریها درآینده موادغذایی ناسالم سیگاروموادالکلی و استرسهای اجتماعی هستند به طوری که میانگین عمردرایران به حدود۶۰سالگی میرسد. بیاییم بامصرف نکردن موادناسالم درسلامتی خود وافراد خانواده وجامعه مان تلاش کنیم  انشا .الله

 

+ نوشته شده در  جمعه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 11:29  توسط فرهادفیضی  | 

سال نومبارک

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲ساعت 19:50  توسط فرهادفیضی  | 

نامیله یکی ازقدیمیترین روستاهای ایران است

قدمت روستای نامیله آنطورکه ازشواهدبرمی آیدبه ماقبل تاریخ میرسد اشیای سفالین کشف شده ازتپه نامیله که نمادقدمت این روستاست ودرموزه لطفعلیان نگهداری میشودنشانگراین موضوع است که این اشیا.متعلق به ماقبل تاریخ وتمدنهای اولیه است آسیاب خرابه ای که درپشت همین تپه به فاصله کمی قرارداردنشان می دهدکه درسالیان دوراین تپه آبادوانسانهای باتمدن وفرهنک بالایی درآن زندگی می کرده اند.
+ نوشته شده در  شنبه نهم دی ۱۳۹۱ساعت 17:21  توسط فرهادفیضی  | 

سال نو مبارک

درآستانه نوروز۱۳۹۱سالی پرازموفقیت وبهروزی برای همه هموطنانمان آرزومندیم امیدواریم سالی پرازموفقیت وبهروزی داشته باشید.خوشحال می شویم اگرنظرات وانتقادات خودراابرازنمایید تاازانهابرای پربارشدن این سایت استفاده شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 19:34  توسط فرهادفیضی  | 

قدمت روستای نامیله براساس شواهدموجودبیش از۳۰۰۰سال میباشدوبراساس اشیای کشف شده ازآن که درموزه ملایرموجودمی باشدبه قبل ازتاریخ می رسد.حمام نامیله که بیش از۱۵۰سال قدمت داردبسیارقدیمی وجزو اثارباارزش است .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۰ساعت 16:35  توسط فرهادفیضی  | 

بنام خدا

تاریخ  روستای نامیله باتپه نامیله است قدمت این تپه باتوجه به کشفیات این تپه درموزه ملایربه ماقبل تاریخ می رسد

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم مرداد ۱۳۹۰ساعت 23:21  توسط فرهادفیضی  | 

مطالب قدیمی‌تر