روستای نامیله ملایر(NAMILEH VILLAGE )

تاریخچه واخبارروزانه روستای نامیله

ایام اربعین حسینی تسلیت باد

به نام خدا

باسلام خدمت همه دوستان امیدواریم که حال همگی شما خوب باشد ایام اربعین رابه شما تسلیت عرض می نماییم .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آذر 1393ساعت 17:32  توسط فرهادفیضی  | 

تقدیروتشکر

باسلام خدمت آقایان :خاکپور .خیراندیش .تابش  و ولیزاده

ازاینکه سری به وب لاگ ما زدید ونظرات ارزشمند خودراابراز نمودید تشکرمیکنیم .

ضمن تشکرویژه ازآقای خاکپور(نماینده اسبق ملایر)درخواست داریم درصورت امکان منبعی که ازآن

تاریخچه نامیله بصورت مستندبه ۷۰۰سال می رسد رابه مامعرفی نمایند.که مطمئنا اطلاعات باارزشی از آن قابل استفاده خواهدبود.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393ساعت 11:46  توسط فرهادفیضی  | 

سلام 

نوروز ۹۳مبارک درآستانه سال جدیدامیدواریم که همیشه سلامت وموفق باشید.همانطورکه میدانیم سلامتی وامنیت ۲نعمتی هستندکه تازمانی که ازماگرفته نشوند ما قدروارزش آنهارانمی دانیم با نگاهی به اطرافمان به راحتی متوجه می شویم که درمیان فامیل وآشنایان چه تعدادنفرات درسال قبل سالم ودرقیدحیات بودند که حالا یابیمار وناسالمند ویا ازدنیارفته اند .طبق گزارشهای دریافتی ازجامعه پزشکان علت اصلی بیماریها درآینده موادغذایی ناسالم سیگاروموادالکلی و استرسهای اجتماعی هستند به طوری که میانگین عمردرایران به حدود۶۰سالگی میرسد. بیاییم بامصرف نکردن موادناسالم درسلامتی خود وافراد خانواده وجامعه مان تلاش کنیم  انشا .الله

 

+ نوشته شده در  جمعه پنجم اردیبهشت 1393ساعت 11:29  توسط فرهادفیضی  | 

سال نومبارک

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392ساعت 19:50  توسط فرهادفیضی  | 

نامیله یکی ازقدیمیترین روستاهای ایران است

قدمت روستای نامیله آنطورکه ازشواهدبرمی آیدبه ماقبل تاریخ میرسد اشیای سفالین کشف شده ازتپه نامیله که نمادقدمت این روستاست ودرموزه لطفعلیان نگهداری میشودنشانگراین موضوع است که این اشیا.متعلق به ماقبل تاریخ وتمدنهای اولیه است آسیاب خرابه ای که درپشت همین تپه به فاصله کمی قرارداردنشان می دهدکه درسالیان دوراین تپه آبادوانسانهای باتمدن وفرهنک بالایی درآن زندگی می کرده اند.
+ نوشته شده در  شنبه نهم دی 1391ساعت 17:21  توسط فرهادفیضی  | 

سال نو مبارک

درآستانه نوروز۱۳۹۱سالی پرازموفقیت وبهروزی برای همه هموطنانمان آرزومندیم امیدواریم سالی پرازموفقیت وبهروزی داشته باشید.خوشحال می شویم اگرنظرات وانتقادات خودراابرازنمایید تاازانهابرای پربارشدن این سایت استفاده شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 19:34  توسط فرهادفیضی  | 

قدمت روستای نامیله براساس شواهدموجودبیش از۳۰۰۰سال میباشدوبراساس اشیای کشف شده ازآن که درموزه ملایرموجودمی باشدبه قبل ازتاریخ می رسد.حمام نامیله که بیش از۱۵۰سال قدمت داردبسیارقدیمی وجزو اثارباارزش است .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم مهر 1390ساعت 16:35  توسط فرهادفیضی  | 

بنام خدا

تاریخ  روستای نامیله باتپه نامیله است قدمت این تپه باتوجه به کشفیات این تپه درموزه ملایربه ماقبل تاریخ می رسد

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم مرداد 1390ساعت 23:21  توسط فرهادفیضی  | 

نوروز ۱۳۹۰برشما مبارک

درآستانه سال نووفرارسیدن نوروز نامیله شاهد شوروغوغایی بوذ.مردم به صورت دسته جمعی به عیددیدنی میرفتند وسال نوراتبریک می گفتند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم فروردین 1390ساعت 19:55  توسط فرهادفیضی  | 

نامیله درآستانه سال جدید

درآستانه سال جدیدنامیله حال وهوای خوبی بیداکرده است امابا بارشهای چندروزباران گل شده است
+ نوشته شده در  جمعه بیستم اسفند 1389ساعت 17:42  توسط فرهادفیضی  |